الان دیگه تورو دارم ای خدا
 مهستان

اگه تو مال من بودی ماه از چشات طلوع می کرد

پرستو ازرو دست تو نغمه هاشو شروع می کرد

 

اگه تومال من بودی کلاغ به خونش می رسید

مجنون به داد اون دل زرد و دیوونش می رسید

 

اگه  تومال من بودی همه خبردار می شدن

ترانه های عاشقی روسرم آوار می شدن

 

اگه تو مال من بودی قدم رو پاییز می زدیم

پاییز می فهمید که ماها زبونشو خوب بلدیم

 

اگه تو مال من بودی انقد غریب نمی شدم

من چی می خواستم ازخدا دیگه اگه پیشت بودم

 

اگه تو مال من بودی دور خوشی نرده نبود

دل من اون آواره ای که شبا می گرده نبود

 

اگه تومال من بودی چشام به چشمات شک نداشت

تنگ بلور آرزوم مثل حالا ترک نداشت

 

اگه تومال من بودی جهنمم بهشت می شد

قصه ی عشق مادوتا عبرت سرنوشت می شد

 

اگه تومال من بودی می بردمت یه جای دور

یه جاکه تودیده نشی نباشه حتی کمی نور

 

اگه تومال من بودی می ذاشتمت روی چشام

بارون می خواستی می باریدابرسفید گریه هام

 

اگه تومال من بودی برگا توپاییز نمی ریخت

شمعی که پروانه داره اشک غم انگیز نمی ریخت

 

اگه تومال من بودی قفس دیگه اسیر نداشت

آدما دارا می شدن دنیا دیگه فقیر نداشت

 

اگه تومال من بودی....خیال نمی کنم باشی

پس می رم ومی کشمت پیش خودم تو نقاشی

به خاطر غمی که برصورتم نشاندی نمی بخشمت

به خاطر لبخندی که ازصورتم گرفتی نمی بخشمت

 برای  خاطر قلبی که برایم شکستی نمی بخشمت ونمی بخشمت به خاطر احساسی که 

برایم پرپرکردی................................

اما....می بخشمت به خاطر عشقی که برقلبم حک کردی

 

 

من تمناکردم که توبا من باشی وتو گفتی هرگز..........

پاسخی سخت ودرشت ومراغصه ی این هرگزکشت...................................

دراین پرسه های بی هدف

این منم که نخواهم توانست ......این منم که خواهم رسید ولی دیر...

درآخرین طلوع چشمانت این دیده ی گریان من است که غروب خواهد کرد

باز باخود خواهم گفت:این بارهم دیررسیدم وتنها طلوع زندگیم باتنها ره توشه اش گریخت....

می دانم در شروع راهی هستم که شروع نکرده به پایان رسید.

ای توتنها غزلخوان زندگیم حالا که تنهایی را هدیه ی وجودم کرده ای

بیا وشاهد پایانم باش.........................................

 چشم هایم را بستم تا تو روی پلک هایم جان بگیری.آنراگشودم.........................

تاتوروی ذره ذره ی زندگیم نقش ببندی.راه رفتم تا توگام هایم رابخش کنی.به آسمان نگاه کردم تا توفقط

توستاره ها را چشمک بزنی به ماه نگاه کردم تا تورا ببینم لبخندت را.......................خیال همیشه زنده

ات را.اماافسوس تو رفته بودی.خبر رفتنت را قاصدک ها به اقاقی ها داده بودندومن می دانم که تو

نخواهی آمد.چشمانم را میبندم تا فراموشت کنم امابازتو روی پلک هایم جان می گیری......

چشمان مرا به چشمهایش گره زد

برزندگیم رنگ غم وخاطره زد

اورفت ولی نه طبق قانون وداع

یکبارفقط به شیشه ی پنجره زد

 

به نام اوکه عاشق است و عاشق آفرین است

به زمین گفتم عشق چیست؟

لرزید.به باد گفتم عشق چیست؟وزید

به ابرگفتم عشق چیست؟بارید.به پروانه گفتم عشق چیست؟نالید

به گل گفتم عشق چیست؟پرپرشد.....................................................

....................به انسان گفتم عشق چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟درحالی که اشک می ریخت

گفت:دیوانگیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

وقتی گریه کردیم گفتند:عاشق است....................

وقتی خندیدیم گفتند دیوانه است......................................

پس من می گریم و می خندم تا بگویند:یک عاشق دیوانه است.

به نام خدایی که دوستش داریم و یقین دارم که او هم مارادوست دارد

سلام به همتون .کلی باخودم کلنجاررفتم که توی وب چی بذارم بالاخره به این نتیجه رسیدم که چون خودم یه جورایی با این موضوع مرتبطم عکس وشعرومتون عاشقانه و رمانتیک بذارم.منظورم ازاینکه مرتبطم اینه که منم یه جورایی عاشقم!!!!!!!

بگذریم اول عکسا(اگه نظراتون زیاد باشه هرروزخوشگلترشم می کنم)خیلی قشنگه.نه؟

من هرموقع این جاده هارومیبینم واقعا"احساساتی میشم.شماچطور؟فکرکن با عشقت دو نفری تو یه جاده ی جنگلی!!!!وای...........چی میشه.......................................

به نام خدایی که دوستش داریم و یقین دارم که او هم مارادوست دارد

سلام به همتون .کلی باخودم کلنجاررفتم که توی وب چی بذارم بالاخره به این نتیجه رسیدم که چون خودم یه جورایی با این موضوع مرتبطم عکس وشعرومتون عاشقانه و رمانتیک بذارم.منظورم ازاینکه مرتبطم اینه که منم یه جورایی عاشقم!!!!!!!

بگذریم اول عکسا(اگه نظراتون زیاد باشه هرروزخوشگلترشم می کنم)خیلی قشنگه.نه؟

من هرموقع این جاده هارومیبینم واقعا"احساساتی میشم.شماچطور؟فکرکن با عشقت دو نفری تو یه جاده ی جنگلی!!!!وای...........چی میشه.......................................

 

 
 
بالا